Zápis novostavby do katastru nemovitostí

18.11.2021

Co je potřeba pro zápis novostavby do katastru nemovitostí

Abyste si mohli požádat u zapsání novostavby do katastru nemovitostí, je potřeba mít:

  • geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (to by měl zajistit geodet),
  • sdělení k dokončení stavby, případně kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí,
  • rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného,
  • vyplněný formulář Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba.

Geometrický plán vám vypracuje a předá geodet (přesněji úředně oprávněný zeměměřičský inženýr). Nám spolu s tím dodal i papírový formulář Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba, který si ale můžete stáhnout v PDF i v editovatelném Word přímo z webu Státní správy zeměměřičství a katastru v části Formuláře - Zápis (změna) jiných údajů - Změna údajů o pozemku. Sdělení k dokončení stavby dostanete poštou nebo datovou schránkou od stavebního úřadu. Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného dostanete od vašeho obecního úřadu, který toto rozhodnutí vydá na základě výzvy od stavebního úřadu. Stavební úřad v našem případě tuto výzvu na obec poslal automaticky spolu se sdělením o dokončení stavby.

Jak postupovat při zápisu novostavby do katastru nemovitostí

Všechny výše uvedené dokumenty musíte doručit v originále nebo úředně ověřených kopích na katastrální úřad pro váš kraj. V našem případě to tedy byl Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. Pokud si nejste jistí, pod které pracoviště spadáte, stačí se podívat do katastru, kde je to přímo u vaší parcely napsáno. Dokumenty můžete doručit osobně na podatelnu nebo doporučenou poštou.

Dodání kompletního souboru dokumentů přes datovou schránku není možné, protože úřad vyžaduje originály všech dokumentů. To v případě dokumentů z úřadů není problém, protože jejich elektronické originály máte - přišly vám také datovou schránkou. U geometrického plánu je to ale problém, protože jeho originál máte téměř jistě jen v papírové podobě a naskenováním vzniká tedy jeho kopie, což úřad neakceptuje. Museli byste mít originál v elektronické podobě opatřený důvěryhodným elektronickým podpisem, což nejspíš od žádného geodeta neseženete.

Zápis novostavby do katastru nemovitostí nelze jednoduše provést prostřednictvím datové schránky.

My jsme výše zmíněné nevěděli, takže jsme vše poslali datovou schránkou, nicméně paní z katastru nám volala, že geometrický plán jí musíme doručit v originále. Vložili jsme jej tedy do obálky a na úřad jej zaslali poštou.

Vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba není obtížné, ale námi vyplněný vzor si pro jistotu můžete stáhnout zde: Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba.

Jak dlouho trvá zápis novostavby do katastru nemovitostí dle zkušeností:

V našem případě byl zápis novostavby do katastru nemovitostí velmi rychlý. Žádost jsme podali 12. prosince 2018 prostřednictvím datové schránky. O 6 dnů později, tedy 18 prosince 2018, mi paní z úřadu volala, že bude potřebovat originál geometrického plánu, který mohu donést na podatelnu nebo zaslat doporučeně poštou. Geometrický plán jsem odeslal 21. prosince 2018 poštou, doručen na úřad byl 27. prosince 2018. Hned následující den 28. prosince 2018 nám přišel e-mail, že zápis do katastru byl proveden. V tu chvíli již byl v katastru vidět obrys domu.

Celý proces tedy trval 9 pracovních dní, z toho ale 3 dny úřad čekal na doručení originálu geometrického plánu.