wellness gold apartmen instruction

Adresa: Jažlovická 1764/50, 149 00 Praha 11-Chodov

Jažlovická 50, Praha 11

Vstup do apartmánu.

Nejprve vyzvedněte klíče na baru na adrese:
 
First pick up the keys at the bar at:

Šenkýrna Pražanka
Jažlovická 38
Praha 11 - Háje

Postupujte podle videa, nejdřív odemkněte vrchní zámek a poté spodní. Při odemykání spodního zámku kliku mírně přitáhněte k sobě.

Entrance to the apartment. Follow the video, first unlock the top lock and then the bottom lock. When unlocking the bottom lock, pull the handle slightly towards you. 


V domě bydlí rodiny s dětmi, chovejte se ve společných prostorách slušně a potichu. Moc děkuji za ohleduplnost.

 Byt je nekuřácký!

Families with children live in the house, please behave politely and quietly in common areas. Thank you very much for your consideration. 

 The apartment is non-smoking!Minimum vody pro hydromasáž! 

Minimum water for hydromassage! 

Pokud klesne hladina pod trysky vířivé vany, voda začne stříkat po okolí. Doporučuji nezkoušet :)

If the level drops below the jets of the whirlpool, water will start to spray around. I recommend not to try :) 


Panel ovládání se zamyká automaticky, zmáčkněte LOC pro odemknutí.

Vana nemá přídavný ohřev vody.

Prosím o šetření vody a elektřiny v rámci možností, aby se zbytečně neplýtvalo.

Při provozu wellness nepoužívejte kuchyň a jiné náročné spotřebiče, aby nedošlo k shození pojistek, které jsou nad vstupními dveřmi!

Prosím,  chovejte se jemně k vířivé vaně, sauně,... vše jde jednoduše, není třeba síly!   


The control panel locks automatically, press LOC to unlock. 

The bath does not have additional water heating. 

Please save water and electricity as much as possible so that it is not wasted. 

Do not use the kitchen or other demanding appliances when the wellness is in operation, so as not to trip the fuses that are above the entrance door! 

Please be gentle with the hot tub, sauna,... it's easy, no force needed!


Vždy kontrolujte vodu ve sprše i vířivé vaně,  stalo se, že hosté ucpali odpad a voda vytekla a vyplavila byt ! Vždy mějte pod dohledem i saunu a kuchyň při vaření! 


Always check the water in the shower and the whirlpool, it has happened that guests have blocked the drain and the water has come out and washed the apartment! Always keep an eye on the sauna and the kitchen while cooking!

 


Změna LED ambientního osvětlení. Je třeba změnu provádět dle instrukcí na videu. 

Changing the LED ambient lighting. The change must be made according to the instructions on the video. 


Po dobu 3 vteřin podržte toto tlačítko a indukční varná deska se zapne.

Hold this button for 3 seconds and the induction hob will turn on. Přístupový Kod k WIFI najdete v prostřední ložnici na vysílači wifi a v obývacím pokoji na spodní straně ovladače. V obývacím pokoji je playstation 3 s hrami. Přes playstation 3 se lze připojit na Netflix a jiné streamovací služby. 

You can find the WIFI Access Code in the middle bedroom on the wifi transmitter and in the living room on the bottom of the controller. There is a playstation 3 with games in the living room. Via PlayStation 3, you can connect to Netflix and other streaming services. Před domem je velké parkoviště zdarma, neparkujte ale přímo před domem u garáží.


Je zde Zákaz stání a výjezd z garáží, hrozí ODTAŽENÍ VAŠEHO VOZIDLA!

 There is a large free parking lot in front of the house, but do not park directly in front of the house near the garages.


 Parking and exiting the garages is prohibited, there is a risk of YOUR VEHICLE TOWING!


Otevírejte prosím vždy levé okno v každém pokoji, je na něm síť proti hmyzu. 


 Please always open the left window in each room, it has an insect screen.


Tyto dveře slouží pro naší paní uklízečku a vedou do komory, kde se suší prádlo pro další hosty. Prosím, aby jste sem nevstupovali a nic nebrali ! Je možné, že dveře paní uklízečka nechá pootevřené, aby prádlo lépe uschlo. Pokud to není třeba, tak budou dveře zamčené. Pokud máte nějaký dotaz, napište Tereze a jejímu Teamu. 

This door is used by our cleaning lady and leads to the chamber where clothes are dried for other guests. Please do not enter here and do not take anything! It is possible that the cleaning lady leaves the door ajar to allow the laundry to dry better. If it is not necessary, the door will be locked. If you have any questions, write to Teresa and her Team. Wifi name: Vodafone 2E59

wifi password: uA354fczc6pxujce